Hygienecode online - Keurmerk

Hygienecode Online keurmerk

Door digitaal te werken met Hygienecodeonline en gebruik te maken van het keurmerk bewijst u dat u voldoet aan de wetten en regels omtrent HACCP en voedselveiligheid.

Dit keurmerk kunt u verdienen door digitaal te werken met Hygienecode Online en bijvoorbeeld tweemaal per jaar een onaangekondigde HACCP inspectie te laten uitvoeren door HACCP Oplossing B.V.. Voldoet u aan de vooraf gestelde criteria dan ontvangt u het Hygienecode Online: HACCP keurmerk.

Wat kunt u met ons Hygienecode Online keurmerk?

Een keurmerk voedselveiligheid kan goede diensten bewijzen. Klanten (intern en extern) weten dan dat u niet alleen volgens uzelf en uw eigen procedures voldoet aan de richtlijnen voor versheid en veiligheid, maar dat ook een 'onafhankelijke externe partij dat vindt'.

Zo'n keurmerk heeft dus een legitimerende waarde. Dat kan slim bekeken zijn voor uw bedrijfskeuken,Bakkerij, Slagerij, restaurant of productieafdeling.

De praktijk leert dat ook medewerkers er waarde aan hechten. Het keurmerk werkt motiverend voor uw medewerkers. Hun acties en inzet worden beloond met een tastbaar feit.

Voordelen van het Hygienecode Online keurmerk?

  • Aandacht. Er wordt zichtbaar aandacht besteed aan voedselveiligheid.
  • Zekerheid. Het geeft klanten meer zekerheid.

      

  • Motivatie. Uw medewerkers worden gemotiveerd om aandacht te besteden aan voedselveiligheid.
  • Controle. Door het keurmerk weet u zeker dat in uw werkruimte HACCP in orde is. "HYGIENE IS EEN ONDERDEEL VAN UW KWALITEIT!"  is de basis. 

Wat moet u doen voor zo'n keurmerk?

Ieder Hygienecode Online keurmerk is uniek en afhankelijk van de specifieke eisen waaraan uw organisatie dient te voldoen. 

Samenvattend kunnen wij zeggen dat wij tweemaal per jaar onaangekondigd een audit houden. Blijkt u dan te voldoen aan de vooraf besproken en gestelde eisen, dan verdient u het Hygienecode Online keurmerk". Dit keurmerk is dan gedurende één jaar geldig. Hierna zullen er opnieuw twee audits plaatsvinden. De resultaten van het bezoek worden verwerkt in een rapportage met tevens een bijlage rapport met daarin alle actie punten. Dit komt allemaal digitaal te staan in uw eigen omgeving in Hygienecode Online. Ook de actie punten krijgt u digitaal te zien tijdens uw registratie van uw HACCP in ons systeem,zodat de actie punten ook daadwerkelijk opgepakt worden. helpt ook bij het doorvoeren van de verbeterpunten door de software en door middel van advies.


Natuurlijk kunnen wij in het bestel van een enkele webpagina niet ingaan op alle eisen, voorwaarden, mogelijkheden en dergelijke, maar gelukkig hebben wij een telefoon en email.

Bel ons op 076-7002347 voor meer informatie of vul het contactformulier in. Wij gaan graag met u in gesprek.