Hygienecode online - HACCP kleine instellingen

Hygiënecode voor kleine instellingen: 
 
Hygiënecode voor kleine instellingen in de branches Kinderopvang, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg 

De hygiënecode is opgesteld in samenwerking tussen medewerkers van de Brancheorganisatie Kinderopvang, de MOgroep, Jeugdzorg Nederland, externe deskundigen en vertegenwoordigers van de organisaties waarop deze van toepassing is.  
 
Als de medewerkers van een kleine instelling handelen volgens de beschreven werkwijze en met het inzicht dat deze hygiënecode hen biedt, wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op de bereiding en behandeling van levensmiddelen en ingrediënten. Belangrijker is echter nog dat de voedselveiligheid van kinderen, personeel en cliënten er in grote mate mee kan worden gegarandeerd. 
 
Brancheorganisatie Kinderopvang hoopt dat de Hygiënecode voor kleine instellingen in de branches Kinderopvang, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg aan de behoefte voldoet.

Voor Alle registratie is Hygiënecode Online onmisbaar. Digitaal je registraties doen. Het systeem controleert en waarschuwt. Het houd de verandwoordelijke binnnen de organisatie altijd up to date!

Ook meer grip op je HACCP registratie? Neem dan snel contact met ons op.

Voedsel veilig werken! wie is er niet groot mee geworden!