Hygienecode online - HACCP Visdetailhandel

Hygiënecode voor de visdetailhandel:

Sinds 1995 moet elk bedrijf dat levensmiddelen bereidt of verhandelt een voedselveiligheidsplan hebben, dat is gebaseerd op HACCP. In zo’n plan staan processen beschreven die belangrijk zijn bij ontvangst, bereiding/productie, verpakken, opslag en transport. Hierbij worden ook de kritische controlepunten genoemd. Dit zijn de punten in een proces waarbij er iets kan misgaan met het product en waarvoor men een beheersmaatregel moet treffen. Als ondernemer dient u volgens deze regels te werken om veilig voedsel te produceren. U moet dan bijvoorbeeld denken aan de eisen op het gebied van de inrichting van uw winkel of verkoopwagen, hygiëne, temperatuurregistratie en verkoop.

De overheid maakt het mogelijk om zo’n voedselveiligheidsplan te beschrijven in een hygiënecode. Daarin staan alle eisen beschreven en wordt uitgelegd op welke manier het beste gewerkt kan worden om aan de eisen te voldoen. Dit bespaart u tijd en geld om voor uw eigen winkel, wagen of kraam een voedselveiligheidsplan te schrijven. De visdetailhandel kent al vanaf 1994 een hygiënecode. U bent er ongetwijfeld mee bekend, het blauwe handboek met de complete beschrijving van het productieproces in een viswinkel, verkoopwagen of kraam. Per 1 maart 2015 is de vernieuwde hygiënecode in werking getreden en is de vorige code uit 2004 ingetrokken.

haccp visdetailhandel hygienecode vis

Wat is er nieuw in 2015 in de hygiënecode visdetailhandel?

De hygiënecode is tekstueel geheel vernieuwd. Twee inhoudelijke veranderingen zijn daarbij van groot belang:

1. Ongekoelde presentatie gebakken vis.
Met de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) is afgesproken dat gebakken vis, die niet direct verkocht wordt, gedurende een periode van maximaal 8 uur buiten de koeling mag blijven. Dit heeft voor u het voordeel dat u zelf mag bepalen wanneer u de vis in de koeling doet, zonder dat u daarop aangesproken kunt worden door controleurs. Hier zijn natuurlijk wel voorwaarden aan verbonden, die u in het desbetreffende hoofdstuk van de code kunt lezen.

2. Verkoop ongekoelde paling
Wie zelf paling rookt en die warm wil verkopen, kan dit onder bepaalde voorwaarden doen. Vroeger werd hier door het Productschap Vis een vergunning voor afgegeven. Nu is het mogelijk om onder de condities die beschreven zijn in de code de eigen gerookte paling als delicatesse te verkopen.

3. Koud roken
Waarom zijn de eisen rondom koud roken niet meer opgenomen in de nieuwe code?

De NVWA vindt dat met koud roken een te groot microbiologisch risico ontstaat. In verband met de risico’s mag deze bewerking uitsluitend op industrieel niveau uitgevoerd worden. Dat betekent dat daarvoor een HACCP plan aanwezig moet zijn met daarin wat de CCP’s zijn en een adequaat beheersings- en controlesysteem aanwezig moet zijn. Er is hierover wel het nodige te vinden op de website van de NVWA.

Of u nu een winkel heeft of een verkoopwagen. Digitaal alle HACCP formulieren bijhouden is met Hygiënecode Online de online oplossing voor uw HACCP.